Skip to the content

Vrijstelling sociaal passief: Fiscaal voordeel maar let op voor administratieve ballast
Published on 19/02/2019 by Jean-François Kinet
Language: Nederlands

Door de invoering van het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden vond er in 2014 een harmonisering plaats van de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden.[1] Dit betekent een aanzienlijke meerkost voor werkgevers bij het ontslaan van arbeiders en lagere bedienden met een anciënniteit van minimaal vijf jaar. De wetgever heeft daarom in een begeleidende fiscale compensatiemaatregel voorzien die van toepassing is op zowel arbeiders als bedienden, nl. de vrijstelling sociaal passief. De wet trad reeds in werking op 1 januari 2014 maar zal pas vanaf 1 januari 2019 gevolgen creëren aangezien de betrokken werknemers 5 jaar in dienst moeten zijn onder dit eenheidsstatuut alvorens de vrijstelling van toepassing is. De oorspronkelijke wet werd geconcretiseerd in twee Koninklijke besluiten[2] en er zijn enkele wijzigingen ingevolge de reparatiewet die inmiddels werd aangenomen.

General Court annuls Commission’s decision on Belgian excess profit ruling system
Published on 15/02/2019 by Jean-François Kinet
Language: English

On February 14, 2019 the General Court of the CJEU rendered judgment on the Belgian “Excess profit” tax ruling system case (T-131/16). Belgian tax legislation provided for the possibility of advance rulings allowing a company that is a member of a multinational group to make unilateral downward adjustments to its taxable base for “excess profits”. The General Court ruled that the Commission had failed to demonstrate the existence of an aid scheme and hence, the Commission’s decision of January 11, 2016 was annulled in its entirety.

Belgian annual tax on collective investment vehicles is contrary to Belgium-Luxembourg double tax treaty
Published on 13/02/2019 by Jean-François Kinet
Language: English

The French Speaking Court of Appeal in Brussels (the “Court”) recently decided that the imposition of the ‘Belgian annual tax on collective investment vehicles’ on a Luxembourg SICAV is contrary to the Double Taxation Treaty concluded between Belgium and Luxembourg (hereafter “DTT”) and that the tax thus had to be reimbursed by the Belgian State, increased with interest (7% p.a.).

The Court of Appeal took this view in two judgments (pilot cases) after also the French Speaking and the Dutch Speaking benches of the Court of First Instance in Brussels had reached the same result in a number of cases over the past years.

Social security contributions (2019)
Published on 30/01/2019 by Jean-François Kinet
Language: English

Prepayments (2019)
Published on 30/01/2019 by Jean-François Kinet
Language: English

Benefits in kind (2019)
Published on 30/01/2019 by Jean-François Kinet
Language: English