Skip to the content

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - nieuwe opportuniteiten voor familiebedrijven
Published on 19/06/2019 by Jean-François Kinet
Language: Nederlands

Het is intussen algemeen bekend dat de langverwachte hervorming van het Belgische vennootschaps- en verenigingsrecht is goedgekeurd in het federaal parlement. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) zal ettelijke ingrijpende wijzigingen van het bestaande vennootschapsrecht omvatten, waaronder een aantal aspecten die van belang zijn voor de opvolging en controle van familiebedrijven.

Deze hervorming opent nieuwe perspectieven voor de overdracht van aandelen in een familiale context. Zo ook voor de bedrijfsleider die aan successieplanning wil doen, maar zelf nog de controle wenst te behouden.

Belgische UBO-Register: Frequently Asked Questions eindelijk bijgewerkt
Published on 19/06/2019 by Jean-François Kinet
Language: Nederlands

Tariefwijzigingen in België
Published on 19/06/2019 by Beumier Rémy
Language: Nederlands

In België zijn met ingang van 1 april 2019 een aantal btw tariefwijzigingen ingevoerd.

Vastgoedactiviteiten verhinderen niet langer de toepassing van het Vlaamse fiscale gunstregime voor de overdracht van familiebedrijven
Published on 19/06/2019 by Beumier Rémy
Language: Nederlands

In een recent gepubliceerde ruling bevestigt de Vlaamse Belastingdienst (‘Vlabel’) voor het eerst dat een vennootschap waarvan de activiteit bestaat in de exploitatie en ontwikkeling van professioneel/commercieel vastgoed, en de verhuur ervan aan derden buiten de groep waartoe de vennootschap behoort (extra-groepsverhuur), een “reële economische activiteit” heeft in de zin van het Vlaams gunstregime voor de overdracht van familiebedrijven. Tot voor kort aanvaardde Vlabel dit enkel ingeval de vastgoedactiviteit beperkt bleef tot de verhuur van bedrijfsvastgoed tussen vennootschappen van dezelfde groep (intra-groepsverhuur).

Nieuwe verplichtingen voor de maatschap
Published on 19/06/2019 by Beumier Rémy
Language: Nederlands

In een vorige nieuwsbrief beschreven we al kort de belangrijkste consequenties van de uitbreiding van het ondernemingsbegrip voor maatschappen. Door de Wet Hervorming Ondernemingsrecht werd de maatschap sedert 1 november 2018 ook een onderneming, wat een aantal aanzienlijke gevolgen met zich meebrengt. Zo is er de hoofdelijke aansprakelijkheid van de maten, de verplichte inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) en de boekhoudplicht. Daarnaast moet ook de maatschap haar uiteindelijke begunstigde(n) inschrijven in het UBO-register.

Optional VAT regime immovable rent: new VAT adjustment rules
Published on 31/05/2019 by Fatiha Harram
Language: English

On the 27th of May, a Royal Decree amending the provisions of Royal Decrees n° 3 and 14 has been published. Royal Decree n° 3 includes provisions regarding the VAT deduction and VAT adjustment rules. These provisions are now fundamentally changed following the introduction of the new optional VAT regime for the rent of immovable property.

ECOFIN discusses digital tax and updates the EU blacklist
Published on 20/05/2019 by Jean-François Kinet
Language: English

In a meeting held on May 17, 2019, the Economic and Financial Affairs Council of the EU (ECOFIN) exchanged views on the taxation of the digitalized economy, in anticipation of the debates that will take place at the next G20 summit in June, where the OECD is expected to report on the progress made in addressing the taxation of the digital economy.

The ECOFIN also approved, without discussion, amendments to the EU blacklist of uncooperative jurisdictions for tax purposes. Bermuda, Aruba and Barbados were removed from the blacklist, which now includes twelve jurisdictions.

Tax Card 2019
Published on 25/04/2019 by Jean-François Kinet
Language: English

Tax legislation follows in the tracks of new mobility trends
Published on 29/03/2019 by Jean-François Kinet
Language: English

Today, the law introducing the ‘Mobility Budget’ has been published in the Belgian Official Gazette. This new legislation allows an employee to hand in or downgrade his company car in exchange for a mobility budget and enters into force on 1 March 2019.   At the same time, another law including a few (minor) changes to the ‘Cash for car’ legislation has been published.

Currently it is already possible to include flexibility in the company car policies: employees can already hand in or downgrade a company car in exchange for other benefits or cash in the framework of a flexible reward plan or a flexible car policy. The pay-out of the balance in cash is however fully subject to income tax and social security contributions and therefore not beneficial.

Attention points for prepayments in 2019
Published on 25/03/2019 by Jean-François Kinet
Language: English

Prepayments are essential for a company in a tax paying position that wishes to avoid an additional surcharge. Prepayments for the first quarter of 2019 (assessment year 2020 (AY 2020)) should be done on a new account number and at last April 10 2019 (for companies with a financial year ending on December 31st 2019).   The tax administration works on the MyMinFin Pro platform to allow tax payers to consult and administer their prepayments online in future.