Skip to the content

Moratoriuminteresten worden niet langer automatisch betaald door de Belastingadministratie
Published on 19/02/2019 by Jean-François Kinet
Language: Nederlands

De Wet van 25 december 2017 “tot hervorming van de vennootschapsbelasting” (B.S. 29/12/2017) bracht het moment van de aanvang van de moratoriuminteresten (zijnde de interesten die de Belgische Belastingadministratie verschuldigd is in geval van terugbetaling van inkomstenbelastingen, voorheffingen, voorafbetalingen, enz.) in overeenstemming met het gemeen recht, althans dat was toch de bedoeling. Of deze doelstelling daadwerkelijk bereikt is, blijft een open vraag.

Kaaimantaks wederom gewijzigd
Published on 19/02/2019 by Jean-François Kinet
Language: Nederlands

De wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen, die op 31 januari 2019 goedgekeurd werd in de Kamer, brengt enkele gevolgen met zich mee voor de kaaimantaks.

Verdere wijziging fiscale regels inzake terbeschikkingstelling van onroerende goederen
Published on 19/02/2019 by Jean-François Kinet
Language: Nederlands

Wie in België gratis een onroerend goed ter beschikking gesteld krijgt van zijn werkgever of vennootschap, wordt belast op een voordeel van alle aard. Uit onze eerdere nieuwsbrief bleek dat de berekening van dit belastbare voordeel van alle aard gedurende enkele jaren een punt van discussie bleef tussen belastingplichtige en fiscus in België.

Knipperlichten bij ondernemingen in moeilijkheden
Published on 19/02/2019 by Jean-François Kinet
Language: Nederlands

Knipperlichten zijn alarmsignalen die aantonen dat de continuïteit van een onderneming mogelijks in gevaar is of komt. Er dreigt wanbetaling waarbij de onderneming kan afglijden naar een (gerechtelijke) reorganisatie of erger, een faillissement.

Vrijstelling sociaal passief: Fiscaal voordeel maar let op voor administratieve ballast
Published on 19/02/2019 by Jean-François Kinet
Language: Nederlands

Door de invoering van het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden vond er in 2014 een harmonisering plaats van de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden.[1] Dit betekent een aanzienlijke meerkost voor werkgevers bij het ontslaan van arbeiders en lagere bedienden met een anciënniteit van minimaal vijf jaar. De wetgever heeft daarom in een begeleidende fiscale compensatiemaatregel voorzien die van toepassing is op zowel arbeiders als bedienden, nl. de vrijstelling sociaal passief. De wet trad reeds in werking op 1 januari 2014 maar zal pas vanaf 1 januari 2019 gevolgen creëren aangezien de betrokken werknemers 5 jaar in dienst moeten zijn onder dit eenheidsstatuut alvorens de vrijstelling van toepassing is. De oorspronkelijke wet werd geconcretiseerd in twee Koninklijke besluiten[2] en er zijn enkele wijzigingen ingevolge de reparatiewet die inmiddels werd aangenomen.

General Court annuls Commission’s decision on Belgian excess profit ruling system
Published on 15/02/2019 by Jean-François Kinet
Language: English

On February 14, 2019 the General Court of the CJEU rendered judgment on the Belgian “Excess profit” tax ruling system case (T-131/16). Belgian tax legislation provided for the possibility of advance rulings allowing a company that is a member of a multinational group to make unilateral downward adjustments to its taxable base for “excess profits”. The General Court ruled that the Commission had failed to demonstrate the existence of an aid scheme and hence, the Commission’s decision of January 11, 2016 was annulled in its entirety.

Belgian annual tax on collective investment vehicles is contrary to Belgium-Luxembourg double tax treaty
Published on 13/02/2019 by Jean-François Kinet
Language: English

The French Speaking Court of Appeal in Brussels (the “Court”) recently decided that the imposition of the ‘Belgian annual tax on collective investment vehicles’ on a Luxembourg SICAV is contrary to the Double Taxation Treaty concluded between Belgium and Luxembourg (hereafter “DTT”) and that the tax thus had to be reimbursed by the Belgian State, increased with interest (7% p.a.).

The Court of Appeal took this view in two judgments (pilot cases) after also the French Speaking and the Dutch Speaking benches of the Court of First Instance in Brussels had reached the same result in a number of cases over the past years.