Skip to the content

CFC rules: artificial offshore constructions under increased pressure
Published on 06/12/2018 by Jean-François Kinet
Language: English

As from 2019, Belgian companies will also pay tax on the non-distributed profits of a “controlled foreign company” (CFC) resulting from an artificial construction set up with the main purpose of obtaining a tax advantage.

Minimum remuneration of company directors (individuals) required – sanctions in case of non-compliance
Published on 06/12/2018 by Jean-François Kinet
Language: English

Since 2018, a separate assessment is due by companies paying none or only limited director’s remuneration. This measure wants to prevent that smaller companies, generating a certain level of profits, will reward their company directors by other means than remuneration subject to personal income tax and social security contributions.

ECOFIN discusses new French-German proposal for an EU Digital Services Tax and adopts further items on the work of the Code of Conduct
Published on 05/12/2018 by Jean-François Kinet
Language: English

On December 4, 2018, the Economic and Financial Affairs Council of the EU (ECOFIN) held an exchange of views on the digital services tax, but failed to reach an agreement on a compromise text tabled by the Austrian Presidency of the EU. Member States also had the opportunity to comment on a last minute proposal presented by France and Germany that would reduce the scope of the tax to revenues for advertisement only. 

Uitvoeringsbesluit taks op effectenrekeningen
Published on 29/11/2018 by Jean-François Kinet
Language: Nederlands

Sinds 10 maart 2018 wordt in België een jaarlijkse taks geheven van 0,15% op effectenrekeningen met een gemiddelde waarde van minstens € 500.000 die worden aangehouden door natuurlijke personen. Ondertussen is het eerste belastbaar tijdperk reeds geëindigd (30 september 2018) en er moet dus stilaan worden nagedacht over de aangifte en betaling van de taks. Een aantal modaliteiten inzake de aangifte en betaling van de taks, het bevoegde kantoor en de schalen voor de toepassing van eventuele administratieve sancties worden nu (eindelijk) via Koninklijk Besluit nader bepaald (KB van 4 november 2018).

Vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid uitgebreid tot de bouwsector
Published on 29/11/2018 by Jean-François Kinet
Language: Nederlands

Ingevolge de wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de versterking van de sociale cohesie (BS 30 maar 2018), werd de reeds bestaande vrijstelling voor ploegenarbeid vanaf 1 januari 2018 uitgebreid naar de bouwsector. Ondernemingen die in de bouwsector werkzaam zijn en die werknemers in ploegen tewerkstellen kunnen bijgevolg genieten van een vrijstelling van de doorstorting van een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing op de door hen betaalde of toegekende bezoldigingen of premies door de verruiming van de definitie “ploegenarbeid”. Dit gedeelte dient aldus niet meer doorgestort te worden aan de Belgische Schatkist maar mag de onderneming voor zichzelf behouden. Naast ondernemingen die in de bouwsector werkzaam zijn, geldt deze maatregel ook voor uitzendbedrijven die uitzendkrachten ter beschikking stellen/tewerkstellen in deze ondernemingen.

De Belgische regering beoogt d.m.v. deze wijzigingen de werkzaamheidsgraad binnen de bouwsector te bevorderen, de loonkost te verlagen, alsook indirecte sociale fraude en sociale dumping te bestrijden.

Twee circulaires van respectievelijk 11 en 15 juni 2018 hebben hieromtrent recent meer duidelijkheid verschaft.

Gebeurtenissen na afsluitdatum van het boekjaar
Published on 29/11/2018 by Jean-François Kinet
Language: Nederlands

De volgende maanden zijn vele ondernemingen druk bezig met de jaarafsluiting van hun boekhouding en de opmaak van de jaarrekening. Het bevoegd bestuursorgaan van de vennootschap is verplicht om de jaarrekening op te maken of vast te stellen. Vaak wordt zij geconfronteerd met gebeurtenissen die zich voordoen NA afsluitdatum van het boekjaar. Hoe moet hiermee worden omgegaan in het licht van de opstelling van de jaarrekening en het jaarverslag?

De holdingvennootschap en de liquidatiereserve, dan toch een geslaagd huwelijk?
Published on 29/11/2018 by Jean-François Kinet
Language: Nederlands

De liquidatiereserve is één van de meest gebruikte fiscale optimalisatietechnieken voor KMO’s om de belastingdruk bij dividenduitkeringen aan aandeelhouders-natuurlijke personen te verminderen. Holdingvennootschappen stoten evenwel vaak op de limieten van de KMO-definitie van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen (hierna “W.Venn.”). De Commissie voor Boekhoudkundige Normen en de Dienst Voorafgaande Beslissingen zetten de deur nu open voor (voormalige) holdingvennootschappen om onmiddellijk als KMO-vennootschap te kwalificeren na de verkoop van hun dochtervennootschappen. Bijgevolg kunnen ook zij onder bepaalde voorwaarden en mits een welgekozen timing in aanmerking komen voor het aanleggen van een liquidatiereserve: een interessante planningstechniek om gerealiseerde meerwaarden op aandelen fiscaalvriendelijk uit te keren.

CJEU decision in the Sofina case (C-575/17)
Published on 23/11/2018 by Jean-François Kinet
Language: English

On November 22, 2018, the Court of Justice of the European Union (CJEU) rendered its decision in the Sofina and Others case (C-575/17). The case concerned the compatibility with EU law of the French withholding tax levied on dividends paid by French companies to non-resident loss-making companies. The Court concluded that the French legislation is contrary to the free movement of capital.

Last quarter prepayments
Published on 22/11/2018 by Jean-François Kinet
Language: English

As the end of 2018 draws near, we would like to focus your attention on the last possible installment of prepayments for this year.  This is the last chance for every company in a tax paying position who has not made sufficient prepayments to avoid a tax increase. For companies with a year ending on December, 31, the deadline for this last installment is December 20th, 2018.  To know the specific due dates for companies with a year ending on December, 30th or earlier, we recommend to contact your KPMG Tax Adviser.

Belgique : Projet de circulaire en matière de prix de transfert
Published on 13/11/2018 by Jean-François Kinet
Language: Français

Le 9 novembre 2018, l’administration a publié un projet de circulaire sur les prix de transfert, qui expose les positions de l'administration fiscale belge sur plusieurs points relatifs au développement de BEPS. Ce projet de circulaire est soumis à la consultation publique jusqu'au 12 décembre 2018.