Skip to the content

Circular letter discusses grandfathering rule in earning stripping regime
Published on 12/09/2019 by Jean-François Kinet
Language: English

The tax authorities have released a circular letter on the grandfathering rule in the new earnings stripping regime. The other aspects of the regime will be discussed in another forthcoming circular letter

AG Opinion regarding Netherlands' withholding tax on dividends paid to foreign investment funds
Published on 09/09/2019 by Jean-François Kinet
Language: English

On September 5, 2019, Advocate General (AG) Pitruzzella of the Court of Justice of the European Union (CJEU) rendered his opinion in the Köln-Aktienfonds Deka case (C-156/17) concerning the compatibility with EU law of the Dutch withholding tax on dividends distributed to non-resident investment funds. The AG concluded that the shareholders and distribution requirements imposed by the Dutch legislation to benefit from a tax refund may be contrary to the free movement of capital.

L'administration clarifie les règles d'exigibilité
Published on 30/08/2019 by Jean-François Kinet
Language: Français

Dans sa circulaire administrative 2019/C/65 du 9 juillet 2019, l'Administration de la TVA commente les différents aspects des règles d'exigibilité de la TVA qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016. Elle évoque également les règles d'exigibilité qui n'ont pas été modifiées depuis lors. Elle clarifie les règles en s'appuyant sur des exemples, selon la nature de l'opération et la qualité du client.

Administratie verduidelijkt de opeisbaarheidsregels
Published on 27/08/2019 by Jean-François Kinet
Language: Nederlands

Met haar administratieve circulaire 2019/C/65 van 9 juli 2019 licht de btw-administratie de verschillende aspecten toe over de opeisbaarheidsregels van btw die in werking zijn getreden op 1 januari 2016. Ook de opeisbaarheidsregels die sindsdien niet zijn gewijzigd, komen aan bod. Voorbeelden verduidelijken de regels in functie van de aard van de handeling en de hoedanigheid van de afnemer.

Belgium has ratified the Multilateral Instrument
Published on 18/07/2019 by Jean-François Kinet
Language: English

The federal law containing assent with the multilateral instrument (MLI) which implements the tax treaty related measures of the OECD Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) in existing bilateral tax treaties has been published in the Belgian Official Gazette of 17 July 2019. The publication marks the final step in the process of ratification of the MLI.

Belgium – Court of Cassation Rules on Notion of Salary Subject to Social Security
Published on 27/06/2019 by Jean-François Kinet
Language: English

Last year, the National Social Security Office (NSSO) modified its stance with regard to the qualification of salary subject to Belgian social security1 on the basis of a judgement of the Belgian Labour Court2.  

The judgement of the Belgian Court of Cassation of 20 May 20193 has now confirmed the earlier judgement of the Labour Court and therefore the opinion of the NSSO.  As a consequence, social security contributions remain due on all benefits that relate to the work performed by the employee in the execution of his/her employment contract with the employer or that relate to the function of the employee carried out for the employer.  This principle applies even without any intervention of the (Belgian) employer in the payment/grant of the benefit.

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - nieuwe opportuniteiten voor familiebedrijven
Published on 19/06/2019 by Jean-François Kinet
Language: Nederlands

Het is intussen algemeen bekend dat de langverwachte hervorming van het Belgische vennootschaps- en verenigingsrecht is goedgekeurd in het federaal parlement. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) zal ettelijke ingrijpende wijzigingen van het bestaande vennootschapsrecht omvatten, waaronder een aantal aspecten die van belang zijn voor de opvolging en controle van familiebedrijven.

Deze hervorming opent nieuwe perspectieven voor de overdracht van aandelen in een familiale context. Zo ook voor de bedrijfsleider die aan successieplanning wil doen, maar zelf nog de controle wenst te behouden.

Belgische UBO-Register: Frequently Asked Questions eindelijk bijgewerkt
Published on 19/06/2019 by Jean-François Kinet
Language: Nederlands

Tariefwijzigingen in België
Published on 19/06/2019 by Beumier Rémy
Language: Nederlands

In België zijn met ingang van 1 april 2019 een aantal btw tariefwijzigingen ingevoerd.

Vastgoedactiviteiten verhinderen niet langer de toepassing van het Vlaamse fiscale gunstregime voor de overdracht van familiebedrijven
Published on 19/06/2019 by Beumier Rémy
Language: Nederlands

In een recent gepubliceerde ruling bevestigt de Vlaamse Belastingdienst (‘Vlabel’) voor het eerst dat een vennootschap waarvan de activiteit bestaat in de exploitatie en ontwikkeling van professioneel/commercieel vastgoed, en de verhuur ervan aan derden buiten de groep waartoe de vennootschap behoort (extra-groepsverhuur), een “reële economische activiteit” heeft in de zin van het Vlaams gunstregime voor de overdracht van familiebedrijven. Tot voor kort aanvaardde Vlabel dit enkel ingeval de vastgoedactiviteit beperkt bleef tot de verhuur van bedrijfsvastgoed tussen vennootschappen van dezelfde groep (intra-groepsverhuur).