Skip to the content

The Council adds ten jurisdictions to its list of non-cooperative jurisdictions
Published on 13/03/2019 by Jean-François Kinet
Language: English

On March 12, 2019 the Council adopted a revised EU “black list” of non-cooperative jurisdictions for tax purposes. In addition to the five jurisdictions that were already listed, the revised list now includes ten additional jurisdictions that did not deliver on their commitments on time: Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, Dominica, Fiji, Marshall Islands, Oman, United Arab Emirates and Vanuatu. 

ECOFIN fails to reach agreement on digital advertising tax compromise text
Published on 13/03/2019 by Jean-François Kinet
Language: English

The Economic and Financial Affairs Council of the EU (ECOFIN) did not reach agreement on the digital advertising tax (DAT) during the March 12, 2019 meeting. Member States’ representatives held an exchange of views on a watered-down version of the Commission’s digital services tax (DST) proposal, but failed to reach consensus on a compromise text tabled by the Romanian Presidency of the EU.

CJEU decision on the Beneficial Owner concept under the Interest and Royalties Directive and the Parent-Subsidiary Directive
Published on 28/02/2019 by Jean-François Kinet
Language: English

On February 26, 2019, the Court of Justice of the European Union (CJEU) rendered two landmark decisions on the interpretation of the beneficial owner concept in cases where the Interest and Royalties Directive (joined cases N Luxembourg, X Denmark, C Danmark and Z Denmark) and the Parent-Subsidiary Directive (joined cases T Danmark and Y Denmark) apply. The CJEU concluded that it is for the referring courts to assess whether the arrangements under review constitute an abuse under EU law, taking into account in particular the existence of conduit companies.

Moratoriuminteresten worden niet langer automatisch betaald door de Belastingadministratie
Published on 19/02/2019 by Jean-François Kinet
Language: Nederlands

De Wet van 25 december 2017 “tot hervorming van de vennootschapsbelasting” (B.S. 29/12/2017) bracht het moment van de aanvang van de moratoriuminteresten (zijnde de interesten die de Belgische Belastingadministratie verschuldigd is in geval van terugbetaling van inkomstenbelastingen, voorheffingen, voorafbetalingen, enz.) in overeenstemming met het gemeen recht, althans dat was toch de bedoeling. Of deze doelstelling daadwerkelijk bereikt is, blijft een open vraag.

Kaaimantaks wederom gewijzigd
Published on 19/02/2019 by Jean-François Kinet
Language: Nederlands

De wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen, die op 31 januari 2019 goedgekeurd werd in de Kamer, brengt enkele gevolgen met zich mee voor de kaaimantaks.

Verdere wijziging fiscale regels inzake terbeschikkingstelling van onroerende goederen
Published on 19/02/2019 by Jean-François Kinet
Language: Nederlands

Wie in België gratis een onroerend goed ter beschikking gesteld krijgt van zijn werkgever of vennootschap, wordt belast op een voordeel van alle aard. Uit onze eerdere nieuwsbrief bleek dat de berekening van dit belastbare voordeel van alle aard gedurende enkele jaren een punt van discussie bleef tussen belastingplichtige en fiscus in België.

Knipperlichten bij ondernemingen in moeilijkheden
Published on 19/02/2019 by Jean-François Kinet
Language: Nederlands

Knipperlichten zijn alarmsignalen die aantonen dat de continuïteit van een onderneming mogelijks in gevaar is of komt. Er dreigt wanbetaling waarbij de onderneming kan afglijden naar een (gerechtelijke) reorganisatie of erger, een faillissement.

Vrijstelling sociaal passief: Fiscaal voordeel maar let op voor administratieve ballast
Published on 19/02/2019 by Jean-François Kinet
Language: Nederlands

Door de invoering van het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden vond er in 2014 een harmonisering plaats van de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden.[1] Dit betekent een aanzienlijke meerkost voor werkgevers bij het ontslaan van arbeiders en lagere bedienden met een anciënniteit van minimaal vijf jaar. De wetgever heeft daarom in een begeleidende fiscale compensatiemaatregel voorzien die van toepassing is op zowel arbeiders als bedienden, nl. de vrijstelling sociaal passief. De wet trad reeds in werking op 1 januari 2014 maar zal pas vanaf 1 januari 2019 gevolgen creëren aangezien de betrokken werknemers 5 jaar in dienst moeten zijn onder dit eenheidsstatuut alvorens de vrijstelling van toepassing is. De oorspronkelijke wet werd geconcretiseerd in twee Koninklijke besluiten[2] en er zijn enkele wijzigingen ingevolge de reparatiewet die inmiddels werd aangenomen.

General Court annuls Commission’s decision on Belgian excess profit ruling system
Published on 15/02/2019 by Jean-François Kinet
Language: English

On February 14, 2019 the General Court of the CJEU rendered judgment on the Belgian “Excess profit” tax ruling system case (T-131/16). Belgian tax legislation provided for the possibility of advance rulings allowing a company that is a member of a multinational group to make unilateral downward adjustments to its taxable base for “excess profits”. The General Court ruled that the Commission had failed to demonstrate the existence of an aid scheme and hence, the Commission’s decision of January 11, 2016 was annulled in its entirety.