Skip to the content

Articles

CJEU decision on German participation exemption regime

On September 20, 2018, the Court of Justice of the European Union (CJEU) published its decision in the EV v Finanzamt Lippstadt case (C-685/16) concerning the compatibility of the German participation exemption regime applicable to dividends originating in third countries with the free movement of capital. The Court concluded that the German legislation is contrary to the free movement of capital.

European Commission decision in Luxembourg fiscal state aid case

On September 19, 2018 the European Commission issued its final decision in the State aid investigation into two tax rulings obtained from Luxembourg by McDonald’s (see the European Commission’s press release). The Commission concluded that the tax rulings issued by the Luxembourg Tax Administration to McDonald’s do not constitute State aid within the meaning of EU law.

Notional interest deduction rate for assessment year 2020: 0,726%

Following the corporate tax reform, the regime of the notional interest deduction was adapted. As from assessment year 2019, the deduction is calculated on the increase of equity over a period of 5 years, and more specifically, on the difference between the corrected equity at the beginning of taxable period X and the corrected equity at the beginning of taxable period X-5 (“in ...

Registre UBO: L'Arrêté royal relatif aux modalités de fonctionnement a été publié

L'introduction par la loi du 18 septembre 2017 de l'obligation de création d’un registre UBO permet d’identifier les bénéficiaires effectifs (en anglais, «Ultimate Beneficial Owners») des sociétés, associations et fondations, trusts et autres entités juridiques similaires belges.

UBO-Register: Royal Decree regarding the operating modes has been published

The introduction of the obligation to create the UBO-Register by the Law of 18 September 2017 allows to identify the ‘Ultimate Beneficial Owners’ (UBO) of Belgian companies, foundations, not-for-profit associations, trusts and other similar legal entities.

UBO-register: Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten gepubliceerd

De invoering van de verplichting tot het aanleggen van een UBO-register door de wet van 18 september 2017 maakt het mogelijk om de uiteindelijk begunstigden (de ‘Ultimate Beneficial Owners’) van Belgische vennootschappen, verenigingen en stichtingen, trusts en andere vergelijkbare juridische entiteiten te identificeren.

EU Finance Ministers discuss proposal on a Digital Services Tax

During an informal meeting of the Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN) of the European Union held in Vienna on September 7 and 8, 2018, EU Finance Ministers discussed the recent European Commission’s proposal on a Digital Services Tax (DST). The Finance Ministers broadly agreed on the need to implement a DST, under the condition that it would be a temporary levy, i.e. the tax would only remain in force until agreement has been reached at the international level. The Austrian Presidency aims at reaching agreement on the technical details of the DST by the end of 2018.

De Belgische optionele btw-heffing op professionele onroerende verhuur krijgt meer concrete vorm

Eerder zetten wij uiteen dat de Belgische regering een optionele btw-heffing op professionele onroerende verhuur beoogt in te voeren. Het grote voordeel van de btw-heffing is het recht op aftrek van btw dat kan worden uitgeoefend op vaak hoog oplopende kosten voor bijvoorbeeld de constructie of het onderhoud van gebouwen. Recent is het verwachte wetsontwerp voor de invoering va ...

De nieuwe beperkingen aan de aftrek voor risicokapitaal: werd het vroegere paradepaardje de facto gedegradeerd?

De hervorming van de aftrek voor risicokapitaal was bij het inmiddels veel besproken “Zomerakkoord” één van de (compenserende) maatregelen voor de tariefverlaging in de vennootschapsbelasting. De aftrek voor risicokapitaal werd uiteindelijk wel behouden, maar de berekeningsbasis werd aanzienlijk ingeperkt.  

Boekhoudkundige verwerking van toegekende voordelen bij het afsluiten van een huurovereenkomst

Bij het onderhandelen van een nieuwe huurovereenkomst of de verlenging van een bestaande huurovereenkomst, voorziet de verhuurder soms voordelen die de huurder kan genieten bij afsluiting van deze overeenkomst.  Een veel toegepaste techniek is de situatie waarbij de huurder gedurende de eerste maanden van de nieuwe huurovereenkomst geen of slechts een lagere huur dient te beta ...