Skip to the content

Articles

De Belgische optionele btw-heffing op professionele onroerende verhuur krijgt meer concrete vorm

Eerder zetten wij uiteen dat de Belgische regering een optionele btw-heffing op professionele onroerende verhuur beoogt in te voeren. Het grote voordeel van de btw-heffing is het recht op aftrek van btw dat kan worden uitgeoefend op vaak hoog oplopende kosten voor bijvoorbeeld de constructie of het onderhoud van gebouwen. Recent is het verwachte wetsontwerp voor de invoering va ...

De nieuwe beperkingen aan de aftrek voor risicokapitaal: werd het vroegere paradepaardje de facto gedegradeerd?

De hervorming van de aftrek voor risicokapitaal was bij het inmiddels veel besproken “Zomerakkoord” één van de (compenserende) maatregelen voor de tariefverlaging in de vennootschapsbelasting. De aftrek voor risicokapitaal werd uiteindelijk wel behouden, maar de berekeningsbasis werd aanzienlijk ingeperkt.  

Boekhoudkundige verwerking van toegekende voordelen bij het afsluiten van een huurovereenkomst

Bij het onderhandelen van een nieuwe huurovereenkomst of de verlenging van een bestaande huurovereenkomst, voorziet de verhuurder soms voordelen die de huurder kan genieten bij afsluiting van deze overeenkomst.  Een veel toegepaste techniek is de situatie waarbij de huurder gedurende de eerste maanden van de nieuwe huurovereenkomst geen of slechts een lagere huur dient te beta ...

Administratieve en boekhoudkundige aandachtspunten voor de maatschap

Recentelijk werd de definitie van onderneming uitgebreid tot “iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid”. Bijgevolg wordt voortaan ook de maatschap als onderneming gekwalificeerd en dit brengt een aantal belangrijke nieuwe administratieve verplichtingen met zich mee. 

Tax consolidation and anti-tax avoidance measures enter into force in 2019

The law implementing the corporate tax reform has been published in the Belgian Official Gazette of 29 December 2017.

The reform will be rolled out over three years. In our previous flash, we discussed the measures which enter into force this year (2018). This flash will focus on the introduction of a regime of tax consolidation and on the implementation of the EU anti-tax avoidance directives (ATAD I and II). Their entry into force has for the most part been brought forward to 2019 or more precisely, to assessment year 2020, linked to a taxable period starting on or after 1 January 2019. In the next edition, we will focus on the corporate tax reform measures which will enter into force in 2020, such as the introduction of an interest deduction limitation (all these measures are included in the corporate tax reform law).

AG Opinion in the Sofina case (C-575/17)

On August 7, 2018, Advocate General (AG) Wathelet, of the Court of Justice of the European Union (CJEU) rendered his Opinion in the Sofina and Others case (C-575/17). The case concerned the compatibility with EU law of the French withholding tax levied on dividends paid by French companies to non-resident loss-making companies. The AG concluded that the French legislation is co ...

CJEU decision on the compatibility with State aid rules of the German “Sanierungsklausel” on the carry forward of tax losses by ailing companies

On June 28, 2018, the Court of Justice of the European Union (CJEU) rendered its decision in the Heitkamp Bauholding case (C-203/16) regarding the compatibility with EU State aid rules of German legislation, which under certain conditions allows a company in financial difficulties to carry forward tax losses despite changes in its shareholder structure (so-called “reorganizatio ...

New Policy on VAT penalties

Minister of Finance Van Overtveldt announced end of June that he instructed his administration to work out a new VAT penalty policy. The current VAT penalty policy indeed imposed very high penalties and did not take into account the nature of the infractions and the good faith of the taxpayer. A new VAT penalty policy has now been published on July 30th 2018.

Royal Decree setting the scale of fines in case of infringement of transfer pricing documentation obligations published

A. Administrative fines in case of infringement Taxpayers that fail to satisfy the reporting and filing requirements for transfer pricing documentation will be subject to administrative fines ranging from 1.250 EUR to 25.000 EUR, as from the second infringement (article 445, §3 Belgian Income Tax Code 1992 (“BITC”).   The Royal Decree clarifies the above and introduces the s ...

ECOFIN adopts conclusions on the Code of Conduct Group’s activities during the Bulgarian EU Presidency

On June 22, 2018, the ECOFIN Council adopted conclusions on the work of the Code of Conduct Group during the first half of 2018. The Member States particularly welcomed the progress made by the Group with regard to the EU blacklisting process and endorsed a new multiannual work program.