Skip to the content

Articles

Belgium – Court of Cassation Rules on Notion of Salary Subject to Social Security

Last year, the National Social Security Office (NSSO) modified its stance with regard to the qualification of salary subject to Belgian social security1 on the basis of a judgement of the Belgian Labour Court2.  

The judgement of the Belgian Court of Cassation of 20 May 20193 has now confirmed the earlier judgement of the Labour Court and therefore the opinion of the NSSO.  As a consequence, social security contributions remain due on all benefits that relate to the work performed by the employee in the execution of his/her employment contract with the employer or that relate to the function of the employee carried out for the employer.  This principle applies even without any intervention of the (Belgian) employer in the payment/grant of the benefit.

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - nieuwe opportuniteiten voor familiebedrijven

Het is intussen algemeen bekend dat de langverwachte hervorming van het Belgische vennootschaps- en verenigingsrecht is goedgekeurd in het federaal parlement. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) zal ettelijke ingrijpende wijzigingen van het bestaande vennootschapsrecht omvatten, waaronder een aantal aspecten die van belang zijn voor de opvolging en controle van familiebedrijven.

Deze hervorming opent nieuwe perspectieven voor de overdracht van aandelen in een familiale context. Zo ook voor de bedrijfsleider die aan successieplanning wil doen, maar zelf nog de controle wenst te behouden.

Belgische UBO-Register: Frequently Asked Questions eindelijk bijgewerkt

In onze vorige nieuwsbrief van september 2018  kon u al lezen hoe het Belgische UBO-register praktische uitwerking gekregen heeft met het Koninklijk Besluit van 30 juli 2018. Toch mochten we van de Belgische belastingadministratie nog een aantal verduidelijkingen verwachten, die gedeeltelijk verder uitgewerkt zijn in een update van de opgestelde Frequently Asked Questions (FAQ) ...

Tariefwijzigingen in België

In België zijn met ingang van 1 april 2019 een aantal btw tariefwijzigingen ingevoerd.

Vastgoedactiviteiten verhinderen niet langer de toepassing van het Vlaamse fiscale gunstregime voor de overdracht van familiebedrijven

In een recent gepubliceerde ruling bevestigt de Vlaamse Belastingdienst (‘Vlabel’) voor het eerst dat een vennootschap waarvan de activiteit bestaat in de exploitatie en ontwikkeling van professioneel/commercieel vastgoed, en de verhuur ervan aan derden buiten de groep waartoe de vennootschap behoort (extra-groepsverhuur), een “reële economische activiteit” heeft in de zin van het Vlaams gunstregime voor de overdracht van familiebedrijven. Tot voor kort aanvaardde Vlabel dit enkel ingeval de vastgoedactiviteit beperkt bleef tot de verhuur van bedrijfsvastgoed tussen vennootschappen van dezelfde groep (intra-groepsverhuur).

Nieuwe verplichtingen voor de maatschap

In een vorige nieuwsbrief beschreven we al kort de belangrijkste consequenties van de uitbreiding van het ondernemingsbegrip voor maatschappen. Door de Wet Hervorming Ondernemingsrecht werd de maatschap sedert 1 november 2018 ook een onderneming, wat een aantal aanzienlijke gevolgen met zich meebrengt. Zo is er de hoofdelijke aansprakelijkheid van de maten, de verplichte inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) en de boekhoudplicht. Daarnaast moet ook de maatschap haar uiteindelijke begunstigde(n) inschrijven in het UBO-register.