Skip to the content

Publicatie finale BEPS-rapporten

De rapporten bevatten enerzijds een aantal 'minimum standards' die alle OESO- en G20-leden in hun nationale wetgeving en verdragen dienen te implementeren. Anderzijds bevatten de rapporten diverse aanbevelingen en 'best practices', waarvan zal blijken of en op welke wijze lidstaten deze zullen implementeren.

Een van de minimum standards betreft de introductie van zogenoemde country-by-countryrapportering (actiepunt 13). De voorstellen die het Nederlandse kabinet in dit kader reeds heeft gedaan, bespreken wij elders in deze nieuwsbrief. De aanbevelingen en best practices betreffen onder meer de vormgeving van renteaftrekbeperkingen (actiepunt 4), de uitwisseling van rulings (actiepunt 5), de invulling van de vaste inrichtingsdefinitie (actiepunt 7) en de introductie van een multilateraal instrument om de toepassing van belastingverdragen te coördineren. Een nadere toelichting ten aanzien van de verschenen rapporten treft u hier.

 

Connect with us


Jos Goubert
Director

Tax Knowledge Dept.
Brussels

Share this

Tags


Related articles