Skip to the content

Exploitatie van cafetaria’s door vrijgestelde belastingplichtigen: eveneens vrijgesteld van btw?

Recent heeft de btw-administratie zijn standpunt versoepeld met betrekking tot de exploitatie van een cafetaria door een belastingplichtige wiens activiteiten zijn vrijgesteld van btw ingevolge artikel 44 van het btw-wetboek (bv. ziekenhuis, woonzorgcentrum, sportclub, musea, culturele kring, etc.). Een specifieke tolerantie werd voorzien voor lokale dienstencentra die voor iedereen toegankelijk zijn.

In principe dient de exploitatie van een cafetaria aangemerkt te worden als een btw-belaste activiteit. De btw-administratie aanvaardt nu dat de exploitatie van een cafetaria eveneens onder toepassing van de vrijstelling valt wanneer deze activiteit als bijkomstig kan worden beschouwd aan de vrijgestelde handelingen. Hiertoe moeten verschillende voorwaarden cumulatief voldaan zijn. Eén van deze voorwaarden is dat de omzet uit de cafetaria-activiteit niet meer dan 10% van de omzet uit de vrijgestelde activiteiten mag bedragen. Een maximale overschrijding tot 11% voor een vijfjarige periode is toegelaten.

Het feit of de belastingplichtige nog andere btw-belaste activiteiten stelt (bijvoorbeeld de exploitatie van een ziekenhuisshop, verkoop van sportkledij, etc.) is niet langer van belang alsook de aard van de verstrekte maaltijden speelt niet langer een rol.

Met betrekking tot een cafetaria uitgebaat door een lokaal dienstencentrum (opgericht door een OCMW of erkend door de lokale overheid), gaat de administratie zelfs nog een stap verder: de administratie stelt dat de btw-vrijstelling van toepassing is wanneer de omzet uit de cafetaria-activiteit niet meer dan 80.000 EUR op jaarbasis bedraagt. Deze drempel valt te beoordelen per vestigingseenheid.

Bovengenoemde toleranties zullen met ingang van 1 januari 2017 in werking treden. Graag kijkt KPMG verder met u samen na wat de (financiële) impact kan zijn van de toepassing van deze toleranties.

 

Connect with us


Jos Goubert
Director

Tax Knowledge Dept.
Brussels

Share this

Tags


Related articles