Skip to the content

Vereenvoudiging bewijslast intracommunautair goederenvervoer

Om een vrijstelling van btw te krijgen op intracommunautaire leveringen moest de verkoper wettelijk gezien in staat zijn om bij elke controle het geheel van documenten te overleggen. Dit is zeer omslachtig en bovendien niet altijd evident bij vervoersbewijzen (ofwel CMR-documenten).

Het bestemmingsdocument toont op een aantal punten gelijkenissen met de zogenoemde afhaalverklaring die in specifieke gevallen door de Nederlandse belastingdienst als aanvullend bewijsstuk wordt geaccepteerd. Het bestemmingsdocument heeft tot doel om – bij afhaaltransacties en ontstentenis van vervoersbewijzen – de ontvangst van de goederen schriftelijk te laten bevestigen door de koper. Hoewel aan bepaalde formaliteiten en minimale vermeldingen dient te worden voldaan, heeft deze nieuwe regeling als voordeel dat alle intracommunautaire leveringen – gericht aan eenzelfde klant en binnen een periode van drie kalendermaanden – in eenzelfde bestemmingsdocument kunnen worden opgenomen. De bestemmingsdocumenten kunnen na ondertekening per mail of enige andere elektronische wijze worden verstuurd.

Het wordt afwachten of dit bestemmingsdocument in de praktijk ook daadwerkelijk een verschil zal maken en de bewijslast van de belastingplichtigen effectief zal verminderen. Hebt u omtrent deze nieuwe regeling aanvullende vragen of wenst u deze in detail te bespreken, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw lokale adviseur.

 

Connect with us


Jos Goubert
Director

Tax Knowledge Dept.
Brussels

Share this

Tags


Related articles