Skip to the content

Belasting op de toegevoegde waarde

- Tarieven: 0, 6, 12 en 21%

- Kwartaalaangiftes (optie): jaaromzet = €2.500.000,00

- Maandaangiftes: jaaromzet > €2.500.000,00 (uitzonderingen)

- Kleine ondernemingen: drempel jaaromzet = €25.000,00

- Verkoop op afstand: jaarlijkse drempel = €35.000,00

- Niet-belastingplichtige rechtspersonen, belastingplichtigen zonder recht op aftrek, forfaitaire landbouwondernemingen en kleine ondernemingen: aankoopdrempel = €11.200,00

- Btw-aftrek autokosten ten belope van beroepsgebruik (maximum 50%)

- Niet-aftrekbare btw: tabak, alcohol, hotel- en restaurantkosten (uitzonderingen), kosten van onthaal

 

Connect with us


Jos Goubert
Director

Tax Knowledge Dept.
Brussels

Share this

Tags


Related articles