Skip to the content

Belastingberekening (inkomstenjaar 2017)

Forfaitaire beroepskosten

A. Bezoldigingen van werknemers (€)
0 - 8.620,00 ---------------------------------------------------- 30%
8.620,00 - 20.360,00 ----------------------------------------- 11%
Boven 20.360,00 ---------------------------------------------- 3% max. €4.320,00

B. Baten van vrije beroepen (€)
0 - 5.870,00 ----------------------------------------------------- 28,7%
5.870,00 - 11.670,00 ------------------------------------------10%
11.670,00 - 19.420,00 ---------------------------------------- 5%
Boven 19.420,00 ---------------------------------------------- 3% max. €4.060,00

C. Vergoedingen van bedrijfsleiders (€)--------------- 3% max. €2.440,00

Huwelijksquotiënt ----------------------------------------------- max.13.620,00

 

Connect with us


Natalie Rombouts
Brand & Events Manager

Sales & Marketing
Brussels

Share this

Tags


Related articles