Skip to the content

​Ondernemingsfiscaliteit - Competitief naar het volgende decennium?

 

Het fiscale landschap ondergaateen snelle en continue transformatie op globaal en lokaal niveau.

Internationale competitiviteit,rechtvaardigheid, budgettaire beperkingen en stimulansen voor investeringenzijn verschillende invalshoeken van waaruit de overheden en het brede publiekde bestaande en toekomstige belastingregels bekijken. Hoe staan ondernemingentegenover het fiscale landschap van de toekomst?

Deel uw mening. Neem deel aan deenquête.

 

Ondernemingsfiscaliteit - Competitief naar het volgende decennium?

 

Connect with us


Jos Goubert
Director

Tax Knowledge Dept.
Brussels

Share this

Tags


Related articles