Skip to the content

De Nederlandse staatssecretaris geeft nader inzicht in fiscale toekomstplannen

De staatssecretaris baseert zich bij de aanpak van belastingontwijking en -ontduiking op twee pijlers, namelijk de bescherming van de belastinggrondslag enerzijds en de bevordering van transparantie en integriteit anderzijds. In de Fiscale beleidsagenda worden daarnaast nog vier andere essentiële onderdelen genoemd:

  1. het verlagen van de belasting op arbeid (conform het regeerakkoord);
  2. een Nederlands vestigingsklimaat dat fiscaal concurrerend blijft voor reële economische activiteiten;
  3. verdere vergroening van het belastingstelsel;
  4. een beter uitvoerbaar belastingstelsel.

Een groot gedeelte van de genoemde plannen is reeds aan bod gekomen in eerdere edities van deze nieuwsbrief of zullen wij later – zodra er wetsvoorstellen beschikbaar zijn – uitvoerig bespreken.

 

Connect with us


Thomas Zwaenepoel
Partner

Corporate Tax
Brussels

Share this

Tags


Related articles