Skip to the content

EU bereikt overeenstemming over melding en uitwisseling gegevens van ‘agressieve’ internationale fiscale structuren

Inhoud van de richtlijn

De richtlijn houdt in dat intermediairs potentieel agressieve internationale fiscale structuren dienen te melden bij de autoriteiten en dat deze de ontvangen informatie spontaan moeten uitwisselen met de autoriteiten van de lidstaten waarop de structuur betrekking heeft. In de richtlijn wordt gesteld dat ‘arrangements’ moeten worden gemeld. De richtlijn bevat geen definitie van dit begrip, maar wel een aantal kenmerken (‘hallmarks’) aan de hand waarvan kan worden bepaald of een advies of een fiscale structuur kwalificeert en moet worden gemeld.

Belangrijk is dat een groot aantal kenmerken/hallmarks slechts als indicatie voor de aanwezigheid van een kwalificerende (te melden) potentiële fiscale structuur geldt, indien aan de ‘main-benefittoets’ wordt voldaan. Dit is het geval indien het aannemelijk is dat het verkrijgen van een belastingvoordeel (waaronder ook het voorkomen van dubbele belastingheffing wordt begrepen) het belangrijkste of een van de belangrijkste voordelen van de structuur is.


Timing

Op basis van de richtlijn dienen de lidstaten de maatregelen om te zetten in nationale wetgeving voor 31 december 2019 en moet deze wetgeving uiterlijk op 1 juli 2020 worden toegepast. Omdat de lidstaten de gemelde gegevens binnen drie maanden na het einde van ieder kwartaal moeten uitwisselen, zal de eerste uitwisseling uiterlijk eind 2020 plaatsvinden.

Hoewel de implementatie van de richtlijn moet worden afgewacht, moeten ook structuren (alsnog in 2020) worden gemeld die worden geadviseerd tussen het moment van inwerkingtreding van de richtlijn (waarschijnlijk nog voor het zomerreces) en 1 juli 2020.


Wat nu?

Hoewel op basis hiervan veel internationale fiscale structuren onder de reikwijdte van de richtlijn lijken te vallen, zijn wij benieuwd hoe Nederland, België en andere landen de richtlijn zullen implementeren en ‘hoe heet de soep zal worden gegeten’. Wij stellen voor dit vooralsnog af te wachten en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in dit kader.

 

Connect with us


Thomas Zwaenepoel
Partner

Corporate Tax
Brussels

Share this

Tags


Related articles