Skip to the content

Europese Commissie lanceert website over Brexit

De Europese Commissie heeft recent een website gelanceerd die de EU economische operatoren toelaat om verschillende documenten, die ingaan op de gevolgen van Brexit te raadplegen: https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en

De documenten staan stil bij de praktische gevolgen die Brexit vanaf 30 maart 2019 op verschillende beleidsdomeinen zal hebben. Daarnaast worden ook de contouren van een mogelijk toekomstig handelsverdrag aangegeven. Vooral de links naar de onderhandelingsdocumenten en de voorbereidingsdocumenten bevatten belangrijke informatie. Deze website laat bijgevolg de EU economische operatoren toe zich terdege op de gevolgen van Brexit voor te bereiden.

 

Connect with us


Jeroen Gobbin
Partner

Indirect Tax
Brussels

Share this

Tags


Related articles