Skip to the content

Update Nederlandse wijzigingen per 1 januari 2018

Op 23 november 2017 heeft de Tweede Kamer onder meer het Belastingplan 2018 – dat naar aanleiding van het regeerakkoord met enkele maatregelen werd aangevuld – en de voorgestelde wijzigingen van de Wet op de dividendbelasting per 1 januari 2018 aangenomen. De stemming van deze voorstellen in de Eerste Kamer vond plaats op 19 december 2017. Ondanks bezwaren op een aantal specifieke maatregelen die in de media uitvoerig zijn besproken, stemde ook de Eerste Kamer met de voorstellen in.

Nu de Eerste Kamer met het Belastingplan 2018 heeft ingestemd, zullen een aantal maatregelen per 1 januari 2018 in werking treden. Naast enkele technische (reparatie)maatregelen betreffen deze wijzigingen onder meer de uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling voor uitkering van dividenden naar verdragslanden en de verhoging van het zogenoemde heffingvrije vermogen tot € 30.000.

Een groot aantal maatregelen in het regeerakkoord en de Anti Tax Avoidance Directive (‘ATAD’) waarover wij u eerder informeerden, dient in werking te treden op 1 januari 2019. Veel van deze maatregelen zullen naar verwachting in het Belastingplan 2019 worden opgenomen. Daarnaast wordt in het komende jaar onder meer de introductie van het UBO-register verwacht. Uiteraard volgen wij deze en andere fiscale ontwikkelingen nauwlettend en houden wij u op de hoogte.

 

Connect with us


Thomas Zwaenepoel
Partner

Corporate Tax
Brussels

Share this

Tags


Related articles