Skip to the content

Search result based on key: exemption

Vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid uitgebreid tot de bouwsector
Update on 29/11/2018 by Jean-François Kinet
Language: Nederlands

CJEU decision on German participation exemption regime
Update on 20/09/2018 by Jean-François Kinet
Language: English

Verscherping Belgisch regime vrijstelling van meerwaarde op aandelen
Update on 10/01/2018 by Jean-François Kinet
Language: Nederlands

Alleen btw-vrijstelling (vervoer)diensten bij rechtstreekse band met afzender of ontvanger
Update on 06/09/2017 by Jean-François Kinet
Language: NederlandsVereenvoudiging bewijslast intracommunautair goederenvervoer
Update on 10/10/2016 by Jean-François Kinet
Language: Nederlands


The ECJ decides on VAT treatment of claims handling services
Update on 16/03/2016 by Jean-François Kinet
Language: English

VAT legislation adopted regarding chargeability of VAT, VAT groupings and small businesses
Update on 27/11/2015 by Jean-François Kinet
Language: English