Skip to the content

Search result based on key: exemption

La portée de l'exonération TVA pour les centres de soins et résidences services
Update on 16/09/2015 by Jean-François Kinet
Language: Français

Vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid uitgebreid tot de bouwsector
Update on 29/11/2018 by Jean-François Kinet
Language: Nederlands

CJEU decision on German participation exemption regime
Update on 20/09/2018 by Jean-François Kinet
Language: English

Verscherping Belgisch regime vrijstelling van meerwaarde op aandelen
Update on 10/01/2018 by Jean-François Kinet
Language: Nederlands

De draagwijdte van de btw-vrijstelling voor woonzorgcentra en assistentiewoningen
Update on 16/09/2015 by Fatiha Harram
Language: Nederlands

The ECJ decides on VAT treatment of claims handling services
Update on 16/03/2016 by Fatiha Harram
Language: English