Skip to the content

Search result based on key: exemption

Year-end actions relating to R&D incentives
Update on 08/12/2020 by Jean-François Kinet
Language: English

Former Belgian VAT exemption for ‘independent groups of persons’ was too restrictive
Update on 21/11/2019 by Jean-François Kinet
Language: English

Vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid uitgebreid tot de bouwsector
Update on 29/11/2018 by Jean-François Kinet
Language: Nederlands

CJEU decision on German participation exemption regime
Update on 20/09/2018 by Jean-François Kinet
Language: English

Verscherping Belgisch regime vrijstelling van meerwaarde op aandelen
Update on 10/01/2018 by Jean-François Kinet
Language: Nederlands

Alleen btw-vrijstelling (vervoer)diensten bij rechtstreekse band met afzender of ontvanger
Update on 06/09/2017 by Jean-François Kinet
Language: NederlandsVereenvoudiging bewijslast intracommunautair goederenvervoer
Update on 10/10/2016 by Jean-François Kinet
Language: Nederlands